Seguici su Facebook
F10
FILTRUES PASTRIM UJI, FLOKULANT
Gallery
F10 - Paketa ne 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 kg
Flokulant i lëngshëm i përqëndruar. Rrit fuqinë filtruese dhe shpejtëson sedimentimin e papastërtive organike direkt në vaskë. Mos e përdorni në rast filtri diatome e/pluhur fosili. Përdorimi: 15gr/m3 të hidhet para filtrit menjëhere pas kundërlarjes, 10gr/m3 direkt në vaskë, i tretur paraprakisht në darkë, për një sedimentim të shpejtë.
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical