Seguici su Facebook
T20
KUNDËRVEPRUES I PËRQËNDRUAR NDAJ ALGAVE
Gallery
T20 - Paketa ne 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 kg
Përqëndrim antialgash, shkëlqyes i lëngshëm me bazë kripërash katërsore në amoni me fuqi të ulët shkumëse. Dermokompatibile, i treguar vetëm për parandalimin e algave dhe të amebave, edhe për të sjellë ujin në kushtet ideale. Përdorimi: drejtë përsëdrejti në vaskë 10gr/m3 ujë. I përshtatshëm, me doza më të mëdhaja edhe për dimërimin e pishinës tuaj.
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical