Seguici su Facebook
3ACTION
KLOR NË 3 VEPRIME
Gallery
3ACTION - Paketa ne 50,0 - 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,4 kg
Klor me tre veprime të kombinuara në tableta të mëdhaja prej 200gr me shkrirje të ngadaltë: klor, flokulant, antialga. është ideal për një menaxhim korrekt të pishinave kryesisht mbi tokë me kapacitet të mesëm e të vogël. Doza: një tabletë çdo 30m3 ujë e hedhur direkt në skimers ose në dozatorët lundrues.
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical