Seguici su Facebook
MABO
ANTIKALKARE DHE REKUPERUES I METALEVE TË UJIT NË PËRDORIM
Gallery
MABO - Förpackningar på: 5,0 – 1,0 liter
Avkalkningsmedel och komplexbildare av metaller i vattnet i fast form, perfekt för att förebygga kalkavlagringar och grönbrun färgbildning på grund av hög halt av järn, koppar, kvicksilver, mangan och/eller andra metaller i vattnet. Outspätt används det även för att avlägsna redan befintliga kalkavlagringar och metalloxideringar (rost). Dos: Från 1 till 3 liter var 100 m3 vatten att hälla direkt i bassängen beroende på vattenhårdheten och på vattnets metallhalter.
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical