Seguici su Facebook
ALE2 & ALE4
ליטר של מים- לפני הפעלת הג'אקוזי
Gallery
ALE 2 & ALE 4 - אריזות בנות 1000 מ"ל
מוצרים לג'אקוזים ללא כלור על בסיס מלחי אמוניום רבעוני ומימן פראוקסיד. יעילים נגד אמבות, פטריות, עובש, חיידקי גרם-חיוביים וחיידקי גרם-שליליים. יש לשפוך ישירות אל תוך האמבט שתי יחידות של ALE2 וארבע יחידות של ALE4 לכל 1000 ליטר של מים- לפני הפעלת הג'אקוזי.
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical