Seguici su Facebook
F10
פלוקולנט
Gallery
F10 - אריזות בנות 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 ק"ג
פלוקולנט נוזלי מרוכז. מגביר את יעילות הסינון ומאיץ את שקיעת המזהמים האורגניים ישירות בבריכה. לא לשימוש עם מסנן דיאטומי או מסנן קיזלגור.מינון ממוצע: gr/m3 15 לשים לפני המסנן מיד בסיום השטיפה ההפוכה, gr/m3 10 לא מדולל ישירות בבריכה במהלך הלילה- לשקיעה מזורזת.
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical