Seguici su Facebook
T19
דוחה אצות
Gallery
T19 - אריזות בנות 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 ק"ג
דוחה אצות נוזלי על בסיס מלחי אמוניום רבעוני לא מקציף- אינו מזיק לבריאות העור. מעבר למניעת אצות ואמבות מיועד גם לייצוב המים בתנאים אידיאליים. אופן השימוש: ישירות לבריכה, 15 גרם לכל m3 של מים. מתאים- במינונים גבוהים יותר גם לטיפול חורפי מונע לבריכה שלכם.
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical