Seguici su Facebook
STR90P200 TABS - STR90P20 TABS
חומצה טרי כלורידית מתמוסס באיטיות
Gallery
STR90P200 - אריזות בנות 50,0 - 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,4 ק"ג | STR90P20 אריזות בנות 5,0 - 1,0 ק"ג
חומצה טרי כלורידית בטבליות בנות 200 ו- 20 גרם, מתמוסס באיטיות, אידיאלי לאחזקה שוטפת של בריכות גדולות ובינוניות. טבלית אחת בת 200 גרם לכל m3 30 של מים, בבריכות בינוניות וקטנות טבלית אחת בת 20 גרם לכל m3 3 של מים, ניתן לשים ישירות בסקימרים, במשאבות המינון הצפות או בסביבה.
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical