Seguici su Facebook
S4000
REDUKTOR WSPÓŁCZYNNIKA pH, PŁYNNY S4000
Gallery
S4000 (pH -) W opakowaniach 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 kg
Reduktor pH, płynny granulat kwasu. Nie podwyższa zawartości chlorków. Dozowanie: w zależności od twardości wody; 15 g na 1 m3 wody obniýa o 0,1 wartoúã wspóùczynnika pH. Produkt nale¿y wrzuciæ bezpoœrednio do basenu albo do wirówki lub wstêpnie rozpuœciæ w pompie dozuj1cej.
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical