Seguici su Facebook
T20
GLONY SKONCENTROWANEGO
Gallery
T20 - W opakowaniach 25,0 - 10,0 - 5,0 - 1,0 kg
Płyn w formie koncentratu nadający połysk, zwalczający glony, na bazie czwartorzędowych soli amonowych, wytwarzający małe ilości piany. Nie powoduje podrażnież skóry. Prócz działania przeciwglonowego i zwalczającego ameby, doprowadza również wodę do idealnego stanu. Dozowanie: 10 g na 1 m3 wody, wrzuciã bezpoúrednio do basenu. W wiækszych dawkach mo¿e byæ stosowany tak¿e do konserwacji basenu w okresie zimowym.
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical