Seguici su Facebook
S9200
REDUKTOR pH, SUCHY GRANULAT KWASU
Gallery
S9200 ( pH -) W opakowaniach 25,0 - 15,0 - 7,5 - 1,8 kg
Reduktor pH, suchy granulat kwasu. Nie podwyższa zawartości chlorków. Dozowanie: w zależności od twardości wody; 10 g na 1 m3 wody obniýa o 0,1 wartoúã wspóùczynnika pH. Produkt naleýy wrzuciã bezpoúrednio do basenu albo do wirówki lub wstæpnie rozpuúciã w pompie dozujàcej.
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical
CAG Chemical